ทั่วไป

Plant Based Meat เนื้อสัตว์จากพืช ของ Elix อาหารทางเลือกใหม่ที่ช่วยลดโลกร้อน


ในปี 2564 โลกได้ส่งสัญญาณถึงภาวะโลกร้อนรุนแรง อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถึง 1.5 องศา และอุตสาหกรรมอาหารก่อให้เกิดคาร์บอน 1 ใน 3 ของคาร์บอนทั้งหมดที่ถูกปล่อยสู่โลก โดยหลายคนเริ่มหันมาพกถุงผ้า แก้วส่วนตัว กล่องข้าว รวมไปถึงหลอดโลหะแบบพกพา มาใช้ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ด้วยวิกฤตสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เทรนด์ผลิตภัณฑ์ “กรีน” ที่เคยเป็นทางเลือกกลายมาเป็นทางหลัก เพราะเราเองก็คงปฏิเสธได้ยากว่าโลกของเรายังสบายดีอยู่


ปัจจุบันหนึ่งในเทรนด์ “กรีน” ที่หลายคนให้ความสนใจ คงไม่พ้นเรื่องการรับประทานอาหารจึงเกิดเป็นผลิตภั
ณฑ์ “Plant-Based Food” (อาหารโปรตีนจากพืช) ขึ้น นอกจากจะเป็นอาหารทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย โดยเทรนด์การรับประทานอาหาร “Plant-Based Food” เกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จากกระแสพฤติกรรมการทานมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตในสังคมเมือง

Plant-Based Meat คืออะไร? ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

Plant-Based Meat หรือ เนื้อสัตว์จากพืช ตัวอย่างเช่น แบรนด์ Elix คือหนึ่งในอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ของ อาหารโปรตีนจากพืช ซึ่งเป็นอาหารเลียนแบบผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เป็นแหล่งใยอาหารและมีโปรตีนสูง ซึ่งการทาน Plant-Based Meat ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง Lifestyle การทานอาหารของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นไปทางรักษาสุขภาพและรักษาสภาพแวดล้อมมากขึ้น

Plant-Based Meat นอกจากจะได้รสชาติที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงแล้ว ยังให้สารอาหารครบถ้วนตามคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย การบริโภค Plant-Based Meat หรือ โปรตีนจากพืช ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะ การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารให้กับคนทั้งโลกต้องใช้พื้นที่มากถึง 77% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ส่วนการผลิต “Plant-Based Meat” ใช้ที่ดินน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหาร 50-99% และยังใช้น้ำน้อยกว่า 72-99% เลยทีเดียว

แบรนด์ Elix ได้ให้ความสําคัญ ทั้งเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของ Elix Plant-Based Meat เป็นแหล่ง ของสารอาหารครบถ้วน มีใยอาหารและโปรตีนสูง แต่มีไขมันน้อยกว่า 2% ต่อ ชิ้น และที่สําคัญผลิตภัณฑ์ประเภท Plant based meat ของเรามีส่วนในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ สามารถช่วยลด ปัญหาภาวะโลกร้อน ใครที่กําลังให้ความสนใจในเรื่องอาหารทางเลือก และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้ Plant-Based Meat เนื้อสัตว์จากพืช ของ Elix เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณ