นโยบายคุ้กกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการ โดยบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ( ในนี้รวมเรียกว่า เรา ) โดยเว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน จากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์นี้ต่อไป หมายความถึงท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุ้กกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

โดยการทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติ อาทิ

  • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • วันที่ เวลา และระยะเวลา ในการเข้าสู่และเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • ประเภทของเบราว์เซอร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบปฎิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • ที่อยู่ของเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนระยะเวลาที่เยี่ยมชม

ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลในการปรับปรุงและยกระดับการให้บริการของเรา ประเภทของคุ้กกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว
ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการดังต่อไปนี้

  • เพื่อการวิเคราะห์ / วัดผลการทำงานของเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
  • เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และ platform อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
  • เพื่อการโฆษณา

การตั้งค่าคุ้กกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้ อย่างไรก็ดีเมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถทำได้ โดยจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจาก แต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน