อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ

เราอยากส่งต่อสิ่งดีๆ ผ่านอาหารดีๆ ให้กับคนรัก

ครอบครัว และคนรอบข้าง เช่นคุณ ซึ่งเราเชื่อว่า

การส่งต่อสุขภาพที่ดี เป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการแสดงออกด้วยความรัก

ขั้นตอนการผลิต

คุณประโยชน์ของ อาหารโปรตีน
จากพืช Plant Based Meat?

เป็นอาหารโปรตีนจากพืช ที่เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพที่ต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้อ
และควบคุมน้ำหนัก

รสชาติ อาหารโปรตีนจากพืช
Plant Based Meat
เหมือนเนื้อสัตว์จริงไหม?

อาหารโปรตีนจากพืชที่ได้รับการพัฒนาสูตร และเลือกสรรวัตถุดิบที่ดัดแปลงมาจากพืชร่วมกับ
ส่วนผสมอื่นๆโดยใช้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีทางอาหารมาปรับแต่งกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัส
ด้วยกรรมวิธีการผลิตเฉพาะ