เรื่องราวและแบรนด์สินค้า

Elix เราคือ Brand ผลิตภัณฑ์อาหาร Plant Based Food อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ

ผ่านการนำเสนอ เมนู Fusion ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม เพราะเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆ ผ่านอาหารดีๆ ให้กับคนรัก ครอบครัว และคนรอบข้าง เช่นคุณ เพราะเราเชื่อว่า การส่งต่อสุขภาพที่ดี เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความรัก (Healthy is lovely)

Elix เราเชื่อว่า Plant Based Products ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ Trend Food

แต่เป็นแนวทางใหม่ของนวัตกรรมอาหารของอนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีอาหารบวกกับศิลปะ เพื่อสร้างสรรค์อาหารแนวคิดใหม่ ที่ให้ทั้งความอร่อยและได้ประโยชน์ต่อร่างกาย

Elix เราเชื่อว่า การบริโภคสินค้า Plant Based Products

เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยดูแลโลกและรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราใช้วัตถุดิบจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่น้อยกว่า รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบกระบวนการผลิตอาหาร
Plant-Based Meat VS Meat

ความพิถีพิถันใน

“ กรรมวิธีการผลิต ”

สินค้าที่ผลิตภายไต้เครื่องหมายการค้า

ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสากลและควบคุมการผลิต โดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อการส่งต่อ อาหารที่ดีที่สุด เพื่อผู้บริโภคที่เรารัก